, -
 
 
 

ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ

ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ

 

 

 

Проект «ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ»
для українських студентів з використанням телекомунікаційних технологій та елементів дистанційного навчання на базі ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта».

 

Офіційний Веб-сайт: http://www.agroosvita.com

 

 

У відповідності до пункту № 4 Статті 3 Закону України «Про вищу освіту» одним з пріоритетів Державної політики у сфері вищої освіти є напрям інтеграції системи вищої освіти України  у Європейський простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи.

Разом з тим, останнім часом спостерігається тенденція відтоку української молоді до Європейських країн з метою навчання та отримання дипломів Європейського зразку. Це призводить до того, що українські ВНЗ втрачають контингент студентів.

Одним із варіантів вирішення проблеми зменшення контингенту студентів для українських ВНЗ може стати впровадження паралельного (одночасного) навчання українських студентів в українському та закордонному ВНЗ з отриманням двох дипломів.

Найкращим шляхом реалізації такої можливості для українських студентів є використання дистанційного навчання, яке дає можливість суттєвої економії коштів.

А, зважаючи на економічні проблеми, які склалися в Україні останнім часом, кількість студентів, що бажають навчатись за дистанційними технологіями, вже зараз досить велика.

Певні кроки у розвитку та впровадженні дистанційних технологій у  навчальний процес зроблені у багатьох навчальних закладах України. Але переважна більшість навчальних закладів, які використовують або намагаються використовувати технології  дистанційного навчання, потребують об'єднання їх зусиль та зусиль державних  інституцій для реалізації можливості одержання українськими студентами освіти у закордонних навчальних закладах з отриманням дипломів Європейського зразка.

Головною метою впровадження проекту «ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ» є забезпечення доступу українських студентів до Європейських освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних  технологій та телекомункаїйних мереж ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» і створення умов для реалізації громадянами своїх прав на інтернаціональну освіту шляхом паралельного дистанційного навчання.

Враховуючи територіальну, мовну та ментальну близькість Республіки Польща та України першим етапом впровадження проекту «ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ» є залучення зацікавлених до співпраці  польських ВНЗ в яких існують системи дистанційного навчання студентів.

Паралельне дистанційне навчання українських студентів у польських ВНЗ здійснюється одночасно з навчанням студентів за своїм основним напрямом в українському ВНЗ, тобто майже без відриву від навчального процесу в Україні.

Переваги для українських студентів які приймуть участь у проекті «ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ» полягають у наступному:

  • досвід спілкування з Європейськими студентами та викладачами,
  • вивчення іноземних мов та інтеграція в Європейський освітній простір,
  • отримання студентської польської візи на весь період навчання,
  • можливість оформлення посвідки на тимчасове проживання в Польщі,
  • можливість вільного перебування в інших країнах ЄС,
  • можливість проходження практики під час навчання в Польщі або інших країнах ЄС з отриманням заробітної плати (300-500 Євро кожного місяця),
  • можливість самому заробити кошти на оплату навчання у польському ВНЗ,
  • отримання економічної незалежності від батьків,
  • можливість працевлаштування в Польщі або інших країнах ЄС без процедури нострифікації українського диплому та без отримання дозволу на працевлаштування іноземця,
  • більша конкурентоспроможність на ринку праці в Україні.

 

Кроки, які необхідно зробити для участі в проекті:

1 крок: Погодження умов та підписання договорів про співпрацю між українським ВНЗ учасником проекту та ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта».

2 крок: Проведення на базі ДУ НМЦ «Агроосвіта» семінара-наради для проректорів з міжнародних зв’язків та начальників міжнародних відділів з метою презентації проекту «ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ».

3 крок: Призначення ректорами українських ВНЗ кураторів проекту - осіб відповідальних за  організацію участі студентів університетів у проекті.

4 крок: Проведення на базі ДУ НМЦ «Агроосвіта» семінару-наради для кураторів проекту від українських ВНЗ з метою презентації проекту «ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ» та ознайомлення з порядком його реалізації.

5 крок: Куратор проекту в своєму Університеті роз’яснює студентам, які зацікавлені в участі в проекті, порядок реалізації проекту, передає всі необхідні документи для участі в проекті та організовує прийом студентів у проект. Студенти збирають всі необхідні документи для участі в проекті та передають їх куратору.

6 крок: На основі пред’явлених студентом документів та підтвердження оплати реєстраційного внеску, з ним підписуються всі необхідні договори. Після чого, організовується апостилізація та нотаріально завірений переклад всіх необхідних документів, виписується запрошення на навчання від польського ВНЗ, готуються документи для подачі в консульство, назначається час і дата подачі документів до консульства РП в Україні.

7 крок: Студент особисто  в назначений термін подає документи до консульства РП в Україні та отримує річну студентську візу.

8 крок: Куратор проекту в установлені терміни збирає академічну групу від свого університету, перевіряє у студентів наявність квитанцій про сплату чергової частини оплати за навчання згідно договору про навчання у польському ВНЗ  та привозить групу на чергове дистанційне навчання до ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» або на сесію чи практику до польського ВНЗ.

9 крок: За бажанням студента йому можуть організувати проходження практики в Польщі чи інших країнах ЄС або допомогти працевлаштуватися в Польщі з отриманням заробітної плати приблизно 2 Евро/годину (500 Євро/місяць).

10 крок: Через 2 роки - після успішного проходження програми, згідно навчальних планів польського ВНЗ, студент захищає дипломну роботу та отримує диплом Європейського зразка, який визнається на території всіх країн ЄС.

 

За додатковою інформацією можна звертатися по тел.: +380638859307 (Олег Олександрович)